Affald

AFFALD

HOLD BYEN REN

Miljøaffald skal afleveres på genbrugsstationen i Borgervænget eller stilles på den dertil opsatte hylde ved vores Miljøskab på skralderampen.

og ikke i storskrald eller gennem gangen.