Ordinært medlemsmøde 18-5-2015

Referat fra Ordinært medlemsmøde 18 maj 2015

Bestyrelsens beretning for tidsrummet 05.05.14 til 18.05.15 er blevet enstemmigt godkendt.

Vedrørende regnskab for 2014 har vi et pænt overskud på 368.878,- kr. Blandt andetderfor får vi ingen huslejeændring i 2015.

Driftsbudget for 2016 med uændret husleje er således blevet godkendt.

Leif Larsen er blevet genvalgt som formand for 2 år.

Birgith Sølvblad er valgt som kasserer for 1 år.

Sune Roed-Jeppesen er blevet genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Liselotte Larsen er blevet genvalgt som suppleant for 2 år.

Leif Larsen er blevet genvalgt som repræsentantskabsmedlem for 2 år.

Eventuelt: Der gøres opmærksom på, at det kun er tilladt at spille med skumbolde i gården.

Gårdens toilet bliver snarligt aflåst, så man skal bruge sin hoveddørsnøgle for at kunne benytte toilettet.

Der bliver snart ryddet op i barnevognskælderen og ved cykelstativerne.

Der henstilles til, at man venligst ryger indenfor i sin lejlighed, da rygning ud ad vinduet er til stor gene for naboerne.

Doris Bornet, Halsskovgade 3, st. th. arbejder på, at vi kan få billigere og mere fleksible tv-pakker.

Hvis man ønsker at deltage i en arbejdsgruppe omkring dette, er man velkommen til at kontakte Doris.

Referant

NIna Rasmussen, Afdelingsbestyrelsen