Affald

AFFALD

HOLD BYEN REN

Miljøaffald skal stilles på hylden ved siden af miljøskabet, så bliver det sat skabet af vores gårdmand.

Småt el skal i de dertil opstillede containere og ikke i storskrald.