Husdyr

HUSDYR I EGENDOMMEN

Der er tilladt at holde hysdyr men kun en hund eller kat.

Katten eller hunden skal registreres på kontoret.

 

KATTE OG REGLER

1. Katten må ikke færdes på ejendommens areal.

2. Der må ikke holdes kat på loftsværelserne.

3. Katten skal steriliseres/kastreres i 6-7-måneders alderen og skal vaccineres mod kattesyge.

4. Kattebakkens indhold skal hældes i plastpose, der lukkes, før den lægges i container. Posen må – som i øvrigt alt andet affald – ikke stilles på køkkentrappen.

5. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil det medføre, at tilladelsen inddrages, og at katten må fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat, vil det blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten.

6. Der må kun holdes 1 kat pr. lejemål.

7. Katten skal være registreret i afdelingen og foreningen.

 

HUNDE OG REGLER

1. Løse hunde skal holde på privat område og om fornødent skal evt. haveareal indhegnes yderligere, hvilket skal ske efter samråd med afdelingsbestyrelsen. Omkostninger til hegn og vedligeholdelse heraf samt fjernelse af hegn eller evt. øvrige omkostninger i forbindelse med dyreholdet skal afholdes af dyrets ejer.

2. Uden for det private område skal dyret føres i snor og må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over det.

3. Hunden må kun forrette sin nødtørft i dertil indrettede hundetoiletter. Besørger hunden andet sted i bebyggelsen, er dens ledsager pligtig at gøre rent efter den.

4. Hunden må ikke genere ved hyppig eller langvarig gøen.

5. Hunden skal være ansvarsforsikret og vaccineret mod hundesyge.

6. Hunden skal være registreret i afdelingen og foreningen, og der skal betales en registreringsafgift på 150 kr. samt et dækningsbidrag til afdelingen for drift og oprettelse af hundetoiletter.

7. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil dette medføre, at hunden omgående må fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder hund, vil dette blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten.

8. Hundehold har en naturlig begrænsning til private forhold. Der må ikke drives kennel, hundepension eller lignende.

Tillæg af regler

a) Hunden skal føres i snor fra man forlader sin lejlighed.

b) Hunde er strengt forbudt i gården.