Ekstraordinært afdelingsmøde 22-8-2017

ekstraordinært afdelingsmøde ifm. ny lovgivning på tv-området tirsdag d. 22. august 2017

  1. Birgith Sølvblad valgt til dirigent. Mødet rettidigt og lovligt indkaldt.
  2. Oplæg fra repræsentant for YouSee: Pga. lovkrav skal vi ombygge sløjfeanlæg til stikledningsanlæg fra 1. januar 2018. Ombygningen koster 187.073,- kr, som YouSee betaler mod en ny 5-årig aftaleperiode. Der er et flaskehalsproblem, da mange anlæg skal ombygges. YouSee kan ikke love, at ombygningen er klar til 1. januar, men den er sat i gang og udføres hurtigst muligt. Så snart anlægget er installeret, er der fuld frihed: man kan enten fravælge tv-pakken, eller vælge mellem grundpakke, mellempakke eller fuldpakken. Priser kan ses på YouSee’s hjemmeside. Bland-selv tv og ekstra kanaler: Man ser via programkort og kortlæser.

Der blev informeret om bland-selv pakker og om tv bokse. Prisen på tv bokse er 30.-kr. mdr.

Vi stemmer, om vi vil tage imod YouSee’s tilbud: Der er mødt 20 lejemål op. Der er 3 fuldmagter. Der er 44 stemmer for og en enkelt stemme blank. Forslaget er dermed vedtaget. Bestyrelsen vil igangsætte det hurtigst muligt.

Interesserede kan få udleveret oversigt over kanalsammensætning i m.v. kontortiden.

Referent: Nina Rasmussen